IMNA

חברת תוכנה המספקת פתרונות אבטחה וניהול מידע רפואי

בניית אתר מותאם אישית, לחברה בינלאומית, המייעלת רישום טיפול רפואי, מקלה על החולים, מפחיתה עיסוק בירוקרטי ותורמת לרווחת החולים ולמשפחתם

קבוצת בן צור
פנגאה

SI-Design

קבוצת בן צור

Kristian Olsen

Studio Gur

תפריט