IMNA

חברת תוכנה המספקת פתרונות אבטחה וניהול מידע רפואי

בניית אתר מותאם אישית, לחברה בינלאומית, המייעלת רישום טיפול רפואי, מקלה על החולים, מפחיתה עיסוק בירוקרטי ותורמת לרווחת החולים ולמשפחתם

קבוצת בן צור
פנגאה

Jullius

Nathan Holdings

מוצפי

CATCH D.I

ד"ר דיאנה קואנקה-שיבי

תפריט